Chi Đoàn Phước Thượng

Luôn học hỏi và phát huy

Nhà Sinh Hoạt Văn Hóa Thôn phước Thượng

Nơi tổ chức các hoạt động Hội - Họp

Quang cảnh trước sân Nhà Sinh Hoạt Văn Hóa

Là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời

Đội ngũ Bí Thư Chi Đoàn qua một số nhiệm kỳ

Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội trường Nhà Sinh Hoạt Văn Hóa

Với một không gian rộng rãi và thoáng mát

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


I. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Chuẩn bị các văn bản của Đại hội:
1.1- Báo cáo Đại hội:
     Báo cáo Đại hội là nội dung chính và quan trọng hàng đầu của Đại hội. Do đó cần phải được chuẩn bị tốt và bảo đảm đúng quy trình nguyên tắc của Đại hội Đoàn.
Cách viết một báo cáo Đại hội Đoàn như sau:
- Tiêu đề báo cáo: Nếu chi đoàn có Ban chấp hành (BCH) thì ghi tiêu đề là: Báo cáo của BCH chi đoàn............tại Đại hội lần thứ.......nhiệm kỳ 201.... đến 201...; Nếu chi đoàn không có BCH thì ghi tiêu đề là: Báo cáo của chi đoàn tại Đại hội lần thứ....... nhiệm kỳ 201...đến 201...
- Bố cục báo cáo có 2 phần chính: Phần đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên công nhân (TNCN) nhiệm kỳ qua; Phần phương hướng nhiệm kỳ tới. Nếu chi đoàn có BCH nên gắn luôn phần kiểm điểm BCH thành một mục trong phần đánh giá tình hình.
- Cơ cấu báo cáo cần bảo đảm cân đối giữa phần đánh giá tình hình và phần phương hướng, tránh tình trạng phần đánh giá thì dài mà phương hướng lại ngắn.
Cách viết từng phần cơ bản như sau:
* Phần đánh giá tình hình:
+ Tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị.
+ Tình hình thanh niên và đặc điểm của chi đoàn.
+ Kết quả đạt được trên các mặt chính, bao gồm: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; công tác cũng cố, xây dựng tổ chức; công tác thiếu niên nhi đồng.
+ Nêu những hạn chế, tồn tại, yếu kém, khuyết điểm và những kinh nghiệm.
* Phần phương hướng và nhiệm vụ: Cách viết cũng theo từng mặt công tác nói trên nhưng không nên dàn trải mà cần có trọng tâm, xây dựng được mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả.
1.2 - Diễn văn khai mạc Đại hội :
Nội dung của một bài khai mạc Đại hội phải cần có những nội dung cơ bản sau đây:
+ Những căn cứ tiến hành Đại hội (thường gọi là tuyên bố lý do).
+ Giới thiệu đại biểu.
+ Những nhiệm vụ chính của Đại hội.
+ Nêu trách nhiệm, ý thức của đại biểu Đại hội.
+Tuyên bố khai mạc Đại hội.
1.3- Diễn Văn bế mạc:
Cần có các ý chính sau: Khái quát tinh thần và kết quả các nội dung công việc đã làm được của Đại hội; Kêu gọi tinh thần của cán bộ đoàn viên, thanh, thiếu nhi ra sức thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội; Cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự giúp đỡ, hổ trợ của các ban, ngành vv... đối với Đại hội.
1.4- Nghị quyết Đại hội:
Nghị quyết Đại hội khác với biên bản Đại hội. Nghị quyết Đại hội là văn bản ghi tóm tắt những nội dung chính sau đây:
+ Thời gian diễn ra Đại hội.
+ Đại hội đã thống nhất báo cáo của BCH chi đoàn trình Đại hội.
+ Đại hội nhấn mạnh hoặc bổ sung những vấn đề gì.
+ Đại hội xác định những mục tiêu, chỉ tiêu nào.
+ Đại hội giao cho BCH khóa mới hoàn chỉnh theo tinh thần thảo luận của Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.
+ Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ và các đoàn viên, thanh, thiếu nhi thực hiện thắng lợi nghị quyết.(Nghị quyết Đại hội chi đoàn chỉ nên viết trong phạm vi 1 trang giấy)
Ngoài báo cáo, diễn văn khai mạc, bế mạc, văn bản trong Đại hội chi đoàn cần chuẩn bị gồm: Chương trình Đại hội, biên bản kiểm phiếu, vv...
2 - Chuẩn bị nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư:
+Chi đoàn:
- Có dưới 9 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có thể có 01 Phó Bí thư.
- Có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 uỷ viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.
+ Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 5 đến 15 uỷ viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 uỷ viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Uỷ viên thường vụ; trường hợp cần thiết, sau khi xin ý kiến và  được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp Ban Chấp hành có thể bầu 2 Phó Bí thư.
3 - Tổ chức hội nghị BCH hoặc toàn thể chi đoàn lần cuối để thống nhất nội dung, công việc Đại hội:
    Vì BCH là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội nên trước khi Đại hội nhất thiết phải họp BCH hoặc họp toàn thể chi đoàn để thông qua các nội dung, chương trình, điều kiện tiến hành Đại hội. Nội dung hội nghị gồm: Thông qua dự thảo báo cáo Đại hội; dự kiến nhân sự BCH khóa mới; chương trình Đại hội; dự kiến chủ tịch; thư ký Đại hội; phân công điều hành Đại hội và các công việc khác cần thiết trong Đại hội.
   Lưu ý:  Số lượng chủ tịch Đại hội (thường gọi là chủ tọa), tùy theo số lượng đoàn viên, chi đoàn dưới 15 đoàn viên chỉ cần 1 người; trên 15 đoàn viên có thể bố trí 3 người. (Không được bố trí chủ tịch Đại hội = 2 hoặc 4 người)
- Thư ký Đại hội bố trí 1 người vừa ghi biên bản vừa dự thảo nghị quyết Đại hội.
4 - Duyệt Đại hội:
Sau khi họp BCH lần cuối, Bí thư phải chuẩn bị kỹ các nội dung sau đây để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của chi ủy và Đoàn cấp trên:
+ Toàn văn báo cáo Đại hội.
+ Chương trình Đại hội.
+ Danh sách trích ngang dự nguồn nhân sự BCH, trong đó nêu rõ từng chức danh dự kiến.
Khi duyệt Đại hội ở cấp ủy và Đoàn cấp trên, nếu cơ bản thống nhất như dự kiến của chi đoàn thì không cần họp chi đoàn. Nếu có ý kiến khác, nhất là về nhân sự thì phải họp BCH hoặc chi đoàn để thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.
5. Trang trí Đại hội:
Trang trí Đại hội chi đoàn cần được coi trọng để thể hiện tính nghiêm túc của tổ chức Đoàn. Cách thức trang trí như sau:
- Trên cùng có khẩu hiệu: Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
- Phông chính giữa: (nhìn từ dười lên), bố trí như sau: Ở giữa là tượng, hoặc ảnh Bác Hồ. Bên trái trên ảnh (hoặc tượng) là cờ Đảng; bên phải ảnh (hoặc tượng) Bác là cờ Tổ quốc (nếu có cờ xếp thì búa liềm thay cờ Đảng, sao vàng thay cờ tổ quốc). Bên phải (treo thấp hơn) là huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn). Dười huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn) là hàng chữ:
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN...........LẦN THỨ.................
NHIỆM KỲ 201.....- 201.......

- Phía dưới phông trang trí bố trí bàn chủ tọa chính giữa, bàn thư ký chếch về ban trái
- Đại biểu ngồi dưới nhìn lên, không được bố trí ngồi theo hình chữ U. Dù trong điều kiện phòng họp không phù hợp cũng phải vận dụng bố trí ngồi sao cho cùng một hướng.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ NHẤT THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠI HỘI.
1 - Việc bầu cử BCH :
- Theo điều lệ Đoàn quy định, việc bầu cử BCH, hoặc BTV, bầu Bí thư, Phó bí thư  nhất thiết phải bầu bằng bỏ phiếu kín.
- Do đó, Đại hội chi đoàn bầu BCH hoặc bầu Bí thư, Phó bí thư đều phải bầu bằng bỏ phiếu kín.
- Đối với Đại hội chi đoàn bầu BCH thì bầu BCH trước, sau đó BCH họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó bí thư.
- Đối với chi đoàn chỉ bầu Bí thư và Phó bí thư thì Đại hội bầu xong Bí thư, bầu tiếp Phó bí thư. (không nên bầu Bí thư và Phó bí thư trong 1 phiếu bầu)
- Đối với những chi đoàn đạt loại khá trở lên, nếu được Đại hội tán thành, được cấp ủy và Đoàn cấp trên đồng ý cho phép bầu Bí thư chi đoàn trực tiếp tại Đại hội thì có 2 hình thức bầu cử như sau:
+ Bầu BCH xong, bầu Bí thư trong số ủy viên BCH đó.
+ Bầu Bí thư trước, sau đó bầu số ủy viên BCH còn lại.
2 - Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:
Đối với chi đoàn, phiếu bầu cử thường dùng bằng phiếu viết tay, nên hướng dẫn như sau:
a, Phiếu hợp lệ:
- Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội chi đoàn phát ra.
- Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng định bầu.
(Ví dụ: Danh sách bầu cử có 5 người để chọn 3 người thì viết tên 3 người trong danh sách đó, hoặc chỉ viết tên 1 người cũng được coi là phiếu hợp lệ).
- Phiết viết rõ ràng tên người bầu, không có ký tên, không đánh dấu ký hiệu.
- Phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì bỏ phiếu trắng (không ghi tên trong phiếu bầu) vẫn được coi là phiếu hợp lệ. (Ví dụ: Bầu Bí thư hay Phó bí thư, danh sách bầu cử có 1 người thì phiếu trắng vẫn được coi là hợp lệ).
b, Phiếu không hợp lệ:
Có 6 trường hợp dưới đây được coi là phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không do Ban kiểm phiếư phát ra (phiếu giả).
- Phiếu bầu thừa so với số lượng định bầu.
- Phiếu bầu không rõ tên ai (Viết sai tên hoặc sai lỗi chính tả mà Ban kiểm phiếu không xác định rõ bầu ai).
- Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử.
- Phiếu không bầu ai cả (gọi là phiếu trắng). Trường hợp danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì được coi là hợp lệ.
- Phiếu ký tên, đánh dấu ký hiệu, phiếu viết chung chung, như: Tôi nhất trí bầu toàn bộ danh sách vv...
 - Cách tính kết quả bầu cử:
Người trúng cử phải có số phiếu được bầu hợp lệ quá 1/2 so với số người tham gia bầu cử (tính theo số phiếu thu vào, nhưng phải tính từ cao xuống thấp).
Ví dụ: Chi đoàn có 20 đoàn viên. Dự Đại hội có 19 đoàn viên tham gia bầu cử. Danh sách bầu cử có 5 người; số lượng BCH định bầu là 3 người.
Kết quả kiểm phiếu là:
Số phiếu phát ra = 19; số phiếu thu vào 18. (vì có thể 1 đoàn viên nhận phiếu nhưng vì lý do đột xuất nào đó lại không bỏ).
Số phiếu hợp lệ =16; phiếu không hợp lệ = 2
Như vậy, người trúng cử phải có số phiếu hợp lệ ghi tên người đó tối thiểu phải có 10/18. Còn phiếu không hợp lệ có ghi tên ai thì cũng không được tính. Tuy vậy, phiếu không hợp lệ vẫn có ảnh hưởng tới kết quả vì nó vẫn nằm trong tổng số để tính tỷ lệ. (Ví dụ có người được 10 phiếu bầu nhưng lại nằm ở 2 phiếu không hợp lệ thì chỉ được (tính 8/18 phiếu, như vậy không trúng cử).
Tuy nhiên, dù được 10/18 phiếu bầu, nhưng cũng có thể không trúng của khi thứ tự số phiếu của người này dưới số lượng định bầu. (ví dụ: Danh sách bầu của 5 người để lấy 3 người. Mặc dù đã trúng quá 1/2 (10/18) nhưng lại xếp thứ 4 nên vẫn không trúng cử).
- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội, hội nghị quyết định.
- Nếu đại hội, hội nghị tiến hành bầu lần thứ 2 mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với cấp uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội quyết định.
III. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:
Đại hội chi đoàn thông thường không tiến hành họp trù bị, nên trình tự như sau:
+ Ôn định tổ chức.
+ Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca, và bài ca chính thức của Đoàn: Bài Thanh niên làm theo lời Bác - Nhạc là lời: Hoàng Hòa).
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bí thư thực hiện)
+ Bầu chủ tịch Đại hội và giới thiệu thư ký. (Bầu bằng biểu quyết giơ tay).
+ Đọc báo cáo Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ đến (do Bí thư trình bày, trường hợp đặc biệt có thể Phó bí thư nhưng phải là chủ tịch Đại hội).
+ Đại hội thảo luận báo cáo và phương hướng đại hội.
+ Đại biểu chi ủy và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Cấp ủy phát biểu trước, Đoàn cấp trên phát biểu sau. Mỗi ý kiến phát biểu xong, Bí thư chi đoàn đáp từ từng người một).
+ Tổng kết phần thảo luận của chi đoàn.
+ Bầu BCH khóa mới (hướng dẫn cụ thể ở tiểu mục 1, mục IV)
+ BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ.
+ Thông qua nghị quyết Đại hội.
+ Chủ tịch Đại hội lấy biểu quyết nghị quyết.
+ Đọc lời bế mạc.
+ Chào cờ bế mạc (không hát quốc ca)
Lưu ý: Để tạo không khí tươi trẻ, cần bố trí văn nghệ xen kẽ trong chương trình Đại hội.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.
1. Phương pháp điều hành bầu cử BCH:
    Khi Đại hội chuyển sang phần bầu cử BCH, Bí thư là người điều hành phải công bố BCH củ hết nhiệm kỳ, báo cáo tiêu chuẩn, dự kiến cơ cấu, số lượng BCH khóa mới. Lấy biểu quyết Đại hội về số lượng BCH (không lấy biểu quyết cơ cấu và tiêu chuẩn). Sau đó tiến hành ứng cử, hết ứng cử chuyển sang đề cử.
* Lưu ý:
- Những đoàn viên vắng mặt có lý do thì đại biểu của Đại hội vẫn có quyền đề cử người đó vào BCH và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.
- Khi người được đề cử có ý kiến rút tên khỏi danh sách đề cử (hoặc người đề cử xin rút ý kiến đề cử người vắng mặt) thì việc rút tên hay không rút tên khỏi danh sách bầu cử sẽ do chủ tịch Đại hội hội ý và thông báo. Nếu chủ tịch Đại hội có 1 người thì cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên. Việc cho rút tên hay không cho rút không cần phải lấy biểu quyết Đại hội.
- Chỉ nên cho rút những người ngoài nguồn nhân sự chuẩn bị của BCH khóa củ. Tuy nhiên những người trong nguồn vẫn cố ý xin rút thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.
- Sau khi chốt danh sách ứng cử, đề cử, phải lấy biểu quyết Đại hội về danh sách bầu cử. Sau đó chủ tịch Đại hội dự kiến lập Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết Đại hội về Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu làm việc, chỉ tịch Đại hội nên rời vị trí chuyển xuống dưới cùng ngồi với đại biểu.
- Ban kiểm phiếu thông báo nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nói rõ như thế nào là phiếu hợp lệ, không hợp lệ để đại biểu khỏi mắc phải, thực hiện việc phát phiếu, sau đó thu phiếu. Đại biểu bỏ phiếu xong, kiểm tra lại để thông báo với Đại hội về tổng số phiếu phát ra, phiếu thu vào, sau đó mang phiếu đến nơi khác kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong trở lại thông báo kết quả bầu cử.
2. Các bước thực hiện sau Đại hội:
- BCH mới họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó bí thư và phân công nhiệm vụ đối với từng ủy viên. (cuộc họp này phải mời cấp ủy và Đoàn cấp trên dự chỉ đạo)
- Gửi hồ sơ lên Đoàn cấp trên để Đoàn cấp trên công nhận BCH. Hồ sơ gồm: Biên bản Đại hội; Biên bản kiểm phiếu bầu BCH; Biên bản họp phiên thứ nhất của BCH và biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư và Phó bí thư; danh sách trích ngang BCH.
- BCH và các chức danh mới được bầu có quyền điều hành công việc ngay sau khi được phân công và được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của Đoàn cấp trên.

* Biểu mẫu văn bản phục vụ đại hội: Xem các trang sau.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Top 10 địa điểm ăn vặt ngon nhất Tam Kỳ

Tụ tập bạn bè lúc rảnh rỗi để nhâm nhi ly cafe hay thử vài món ăn vặt mới lạ miệng thì còn gì bằng. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn tổng hợp lại các địa điểm ăn vặt "hot" nhất Tam Kỳ để bạn giữ lấy làm cẩm nang cho riêng mình mỗi lần cùng bạn bè đi ăn uống

Quán Nia

Đến đây bạn sẽ được phục vụ nhiệt tình, nhân viên sẽ đem thực đơn và giấy bút ra cho bạn từ từ lựa chọn món mình thích. ở đây có rất nhiều món, có cả các món hàn quốc và đặt biệt là món nướng không khói tuyệt vời

Địa chỉ: 387 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00

Quán Nia - ăn vặt Tam Kỳ
Quán Nia - ăn vặt Tam Kỳ
Quán Hồng

Nếu mít hông và bò bía là 2 món bạn thích thì quán Hồng chính là địa điểm thứ 2 mà bạn không nên bỏ lỡ. Bò bía đậm đà hương vị, ăn cùng bánh tráng giòn tan thì đúng là tuyệt vời. Mít hông thì mềm lựng, mùi mít thơm lừng cùng dừa nạo béo ngọt sẽ khiến bạn nhớ mãi

Địa chỉ: 25 Hoàng Diệu, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00 

Quán Hồng - ăn vặt Tam Kỳ


Quán Hồng - ăn vặt Tam Kỳ


Guu "Food & Drink"

Các món ăn ở đây được trang trí rất đẹp mắt, hương vị ngon. Không gian ở đây cũng rất sạch sẽ và đẹp, nếu tụ tập bạn bè ở đây lúc trời mưa lại càng thêm đẹp. ở đây đặc biệt với các món đồ uống rất đa dạng, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng

Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00

Guu "Food & Drink - ăn vặt Tam KỳGuu "Food & Drink - ăn vặt Tam Kỳ


Stone Coffee & Ice Cream

Nếu kem là món khoái khẩu của bạn thì Stone Coffee & Ice Cream chính là địa điểm hợp lý. Nhưng bạn cẩn thận khi đến đây ăn thử , vì rất dễ bị nghiện các món kem ở đây.  Do các món kem ở đây không chỉ ngon mà còn vô cùng đẹp mắt sẽ lôi cuốn chúng ta quay lại lần sau

Địa chỉ: 32 Lê Lợi, P. An Xuân, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30


Stone Coffee & Ice Cream - ăn vặt Tam KỳStone Coffee & Ice Cream - ăn vặt Tam Kỳ


Trà sữa Teen Teen

Nổi bật ở đây là món chân gà sả ớt rất ngon, đúng điệu chua-cay-ngọt-mặn hòa quyện rất hài hòa. Thực đơn của tiệm cũng rất đa dạng. Đặc biệt trân châu ở đây tự quán làm nên có hương vị rất đặc biệt, giá cả cũng hợp lí nên từ lâu trà sữa Teen Teen đã trở thành địa điểm thường vui tới của các cô cậu học trò và các bạn trẻ

Địa chỉ: 559 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Giờ mở cửa: 9:00h - 21:00hTrà sữa Teen Teen - ăn vặt Tam Kỳ

Ăn Vặt - Lòng Nướng & Càng Cụm

Các món ở đây rất ngon và rẻ, chủ yếu là các món nướng như ba chỉ nướng, cút nướng, lòng non nướng,...
Còn có các món gỏi, món hấp. trà sữa chỉ từ 10k. Không gian rất yên tĩnh, sạch sẽ , thoáng đoãng góp phần giúp bữa ăn của bạn thêm phần ngon miệng

Địa chỉ : 33 Đỗ Thế Chấp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00


Món Nướng - ăn vặt Tam Kỳ
Món Nướng - ăn vặt Tam KỳPizza Box

Đến với Pizza Box, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn Tây rất bắt mắt và ngon miệng như mỳ ý, pizza,..
Pizza ở đây không chỉ ngon mà còn rất nhiều hương vị cho bạn lựa chọn. Bên cạnh đó cửa hàng còn có khuyến mãi nhiều combo giá chỉ từ 89k thích hợp cho mọi lứa tuổi

Địa chỉ: 86 Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00h


Pizza Box - ăn vặt Tam KỳPizza Box - ăn vặt Tam Kỳ


Bánh bèo cô Hồng

Ít ai ở Tam Kỳ mà không biết đến bánh bèo của cô Hồng trên đường 24/3. Bánh bèo của cô làm có loại chén, loại đĩa, giá cả đều rất rẻ. Loại chén thì 4chén/5k, lọa đĩa thì 1 đĩa/5k. Bánh béo của cô đã nổi tiếng từ lâu bởi bột gạo cô làm nguyên chất, bánh mềm, thơm nhưng không nhão hay quá đặc, ăn cùng nước mắm được cô pha chế rất đậm đà.

Địa chỉ:Đường 24/3 TP, Tam Kỳ
Giờ mở cửa: 16:00h - 22:00h


Bánh bèo cô Hồng - ăn vặt Tam KỳBánh bèo cô Hồng - ăn vặt Tam Kỳ


Chè Hồng Linh

Đối với những tín đồ thích ăn ngọt thì chè Hồng Linh đã trở thành cái tên quen thuộc mà các bạn trẻ hay ghé tới. Những món chè ở đây đều rất ngọt nên những ai thích ăn ngọt thì chè ở đây sẽ không khiến bạn thất vọng. Hơn nữa, lúc trời mưa thì việc ngồi cùng bạn trong tiệm để ăn một ly chè nóng, nhâm nhi chén trà nóng thì thật là tuyệt vời


Địa chỉ:
 155 Huỳnh Thúc Kháng , TP Tam Kỳ
Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00h
 


Chè Hồng Linh - ăn vặt Tam Kỳ
Chè Hồng Linh - ăn vặt Tam Kỳ

Mỳ cay Sarang

Mỳ Cay 12 cấp độ là món rất hot thời gian gần đây được các bạn trẻ yêu thích. Quán Mỳ cay Sarang lúc nào cũng đông khách, khách hàng đến đây chủ yếu để thưởng thức món mỳ cay lên đến 12 cấp độ. Tô mỳ cay sặc sỡ sắc màu, bao gồm nhiều hương vị như mỳ cay bỏ, mỳ cay hải sản, mỳ cay thập cẩm,.. Không chỉ có mỳ cay, ở đây còn có các món mỳ xào, mỳ ý , các loại nước như trà sữa, trà chanh cũng rất ngon mà bạn nên ghé thăm 1 lần

Địa chỉ: 77 Huỳnh Thúc Kháng, T.P Tam Kỳ
Giờ mở cửa: 16:00h - 22:00h


Mỳ Cay Sarang - ăn vặt Tam KỳMỳ Cay Sarang - ăn vặt Tam Kỳ
Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Quà 20/10 độc đáo của thầy giáo dành cho nữ sinh

Nhân dịp 20/10, thầy giáo Lê Đăng Khương (Hà Nội) lên ý tưởng thiết kế bài tập về chuỗi phản ứng hóa học cho học sinh của mình thành hình những trái tim đẹp mắt.
Đề bài ẩn chứa món quà là những trái tim được thầy Khương xây dựng trên chuỗi phản ứng hóa học Nitơ - Photpho. Món quà này cũng tổng kết nội dung cả chương Nitơ – Photpho của lớp 11.
Món quà hình trái tim thể hiện qua đề bài những chuỗi phản ứng hoá học. Ảnh: Vietnamnet.

Thầy Khương cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc muốn lan tỏa yêu thương, gửi lời chúc đến các học trò của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
"Mình cũng mong hình thức ấn tượng sẽ giúp các em tiếp cận và học Hóa một cách vui vẻ, hào hứng, qua đó có thể nhen nhóm, vun đắp tình yêu với môn học này”, thầy Khương nói.
Theo nam giáo viên, từ lúc có ý tưởng đến khi hoàn thành, thầy mất khoảng 2 tiếng để thiết kế trên phần mềm.
“Thời gian chỉnh sửa cho những hình trái tim trở nên cân đối nhiều nhất. Mình nghĩ các thầy cô giáo đều có thể làm được và chỉ cần đầu tư thêm ít thời gian để những bài tập đến với các em một cách gần gũi, tạo hứng khởi hơn”, thầy Khương nói.

Cũng theo giáo viên này, học sinh nên tập hoàn thành bài thầy giao trong vòng khoảng 30 phút để rèn luyện kiến thức cũng như thao tác xử lý bài nhanh. Ngoài quà tặng bằng đề, thầy Khương cũng đăng tải lời giải kèm theo để các em tiện đối chiếu, so sánh kết quả.
Sau khi được đăng tải trên mạng, bài tập này nhận được phản hồi tích cực từ các em học sinh với hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Hầu hết dành những lời khen tặng về cách thức trình bày đề ấn tượng và không quên gửi lời cảm ơn đến tác giả.
Em Ngọc Hoa (Hà Nội) chia sẻ: “Cảm ơn thầy vì món quà đơn giản nhưng ý nghĩa và độc đáo quá ạ”.
Một học sinh bình luận: “Sơ đồ phản ứng đẹp quá! Em nhìn thôi đã thấy ấn tượng rồi nên bắt tay vào thử sức luôn”.
Thầy Khương chia sẻ: “Mong rằng các em hãy học với đam mê thực sự của mình. Dù kiến thức có khô khan đến mấy, các em cũng sẽ có cách làm thú vị và tràn đầy tình yêu. Nếu chúng ta biết cách học, không môn học nào là khô khan cả”.
Theo Thanh Hùng / Vietnamnet