Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Học semaphore và morse
* Các bạn có thể chia làm 6 vòng học cho dể hơn :

Vòng 1 chỉ đánh một cánh tay
(Từ A -> G )

Vòng 2 tay trụ đặt ở vị trí chữ A
( H I K L M N )

Vòng 3 tay trụ đặt ở vị trí chữ B
( O P Q R S )

Vòng 4 tay trụ đặt ở vị trí chữ C
( T U Y )

Vòng 5 tay trụ đặt ở vị trí chữ D
( J V )


Vòng 6 tay trụ đặt ở vị trí chữ E
( W X )

Ký hiệu semaphore có tất cả 29 động tác (từ A đến Z còn dùng để đánh số).
Cách đánh bảng tin bằng Semaphore ( qui ước trong CLB ) :

- Bắt đầu đánh bằng cách để cờ ngang thắt lưng và đánh 2 vòng số 8 nằm ngang cùng 1 lúc
- Khi đánh các bạn đánh liên tục không gián đoạn giữa các chữ cái , khi đánh xong một từ bạn bắt chụm cờ ngang thắt lưng và nghỉ khoảng 2 -3 giây và(Nghỉ / Cách khoảng )
- Khi lỡ tay đánh sai bản tin bạn làm như con bướm ý  để thông báo là mình đánh sai . Tiếp tục , nếu sai 1 chữ cái bạn đánh 3 chữ E liên tục sau đó đáng lại chữ cái vừa sai . Nếu bạn sai trầm trọng quá rồi thì đánh chữ ngược với L  để xóa toàn bộ nội dung bản tin vừa đánh ( lúc này người dịch không nhăn mặt làu bàu mới sợ , bởi vậy cố gắng đừng đánh sai dùm cái nha ^^!)
- Để thông báo mình sẽ dùng số trong bản tin ( dùng để rút ngắn bảng tin . Người nào muốn làm khó người dịch còn "non" thì cứ xài chiêu này ) bạn đánh ngược với chữ Tnghỉ 2 - 3 giây cho ng ta chuẩn bị tinh thần , qui ước chung : A=1 ; B=2 ....... . Sau khi người dịch bên dưới ngơ ngác vì không biết bạn đang đánh chữ gì mà ngộ như vậy , thừa thắng xong lên đánh tiếp chữ đánh số như trên để kết thúc rồi nghỉ 2 - 3 giây sau đó tiếp tục bản tin binh thường .
- Khi hoàn thành bản tin bạn làm đánh 2 vòng số 8 nằm ngang như bắt đầu . 

Tín hiệu Morse do ông Samuel Morse (1791-1872), sinh tại Charles Town
nước Mỹ. Ngày nay tín hiệu Morse rất được thông dụng để thông tin và người ta lấy tên ông đặt cho tín hiệu để tưởng nhớ đến ông.

*. Bảng tín hiệu Morse: Tín Hiệu đặc biệt để liên lạc

sắc (/) *** (s) Â = AA Ơ = OW

huyền (\) **-* (F) Ă = AW ƯƠ = OUW

hỏi (?) *-* (R) Ê = EW

ngã (~) -**- (X) Đ = DD

nặng (.) * - - - (J) Ô = OO

Hai chấm (:) _ _ _ . . . (OS)

Một chấm (.) . _ . _ . _ (AAA)
Không hiểu (?) . . _ _ . . (IMI)
Cấp Cứu : . . . _ _ _ . . . (SOS)

*. Tập đánh và nhận tín hiệu bằng còi, cờ: 
a/ Còi:
Âm dài là tè bằng 6 lần âm tích, phát âm từng chữ đều và thật chậm (Sau khi đã quen có thể đánh nhanh).
b/ Cờ:
Có thể truyền đi thật xa, cờ khổ 0m40 x 0m40 nữa trắng nữa đỏ có cán bằng gỗ cỡ bằng ngón tay, cán dài 50cm (kể cả cờ).
- Hai tay cầm cờ tréo chữ X phía trước hai chân, muốn đánh dấu tích đưa một tay lên ngang vai rồi hạ xuống tréo như cũ, Dấu tè đưa hai tay ngang vai rồi hạ xuống, tay tréo như cũ.
- Hết một tiếng để tréo lên đầu.
- Người nhận được sau một tiếng, nếu hiểu phải đưa một tay lên. Nếu không đưa tay là không hiểu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét